Jamk Karttakeppi (JAMK)

Registrations

Season
Kanaliiga Squad S12
Kanaliiga Squad S12 Qualifiers
Kanaliiga Squad S13
Date
Group
Team name
Kanaliiga Squad S122024-02-26registrationJAMK
Kanaliiga Squad S12 Qualifiers2024-01-29div-3JAMK
Kanaliiga Squad S132024-09-09registrationJamk Karttakeppi